• Důležité upozornění na úvod:

  Do naší ambulance přijímáme pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a doloží, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • Každý nový klient, dítě nebo dospělý, se může objednat prostřednictvím emailu nebo telefonátu. Pokud se nám nemůžete dovolat, právě pracujeme, ale zavoláme Vám zpět.

  První návštěva trvá vždy 60 minut a zahrnuje vstupní vyšetření, zhodnocení stavu klienta, sestavení plánu terapie a lékařskou zprávu. Vyslechneme si Vaše požadavky a promluvíme si o možnostech efektivní terapie. Používáme intenzivní a moderní metody, které vždy zaručují rychlý výsledek.

 • Klienti k nám dochází individuálně dle svých potřeb 1x až 2x za týden nebo 1x až 2x za měsíc. Délka individuálních konzultací trvá 45 minut a odvíjí se od potřeb klienta. Délku terapie určuje klinický logoped. Celková doba setkání zahrnuje individuální práci s klientem a závěrečný rozhovor, během toho se stihnete objednat na další návštěvu.

  Mezi jednotlivými objednanými klienty dodržujeme krátké přestávky pro dezinfekci prostor. Při terapii používáme respirátor. Jsme plně očkování vakcínou COMIRNANTY (Pfizer). Nabízíme dobrovolné antigenní testování sadou vhodnou pro testování dětí.

U nás v ambulanci poskytujeme exkluzivní služby sestavené přímo dle potřeb klienta.
U nás v ambulanci poskytujeme exkluzivní služby sestavené přímo dle potřeb klienta.
 • Naše ambulance se specializuje také na myofunkční terapii, při které používáme systém MyOSA® vyvinutý a patentovaný Myofunctional Research Co.

 • Každý nový klient u nás dostává osobní složku, ve které nosí pracovní materiály potřebné na dobu mezi jednotlivými setkáními. Všechny používané materiály si sestavujeme a vyrábíme sami. V průběhu celé terapie pořizujeme nahrávky a děláme kontrolní vyšetření, abychom mohli pozorovat dosažený pokrok. Pracujeme rychle a efektivně, proto se nemusíte bát, že u nás strávíte roky nikdy nekončící logopedie.

 • Poskytujeme exkluzivní služby sestavené přímo dle potřeb klienta. Děti i dospělí k nám chodí s radostí a těší se na další návštěvu. Každý klient má svého osobního logopeda po celou dobu terapie, logopedi se u nás nestřídají. Dodržujeme pravidelné termíny a délku terapie, omluvené termíny nahrazujeme v co nejbližší době.

  Nestiháte se každý týden dopravit na logopedii, nechce Vaše dítě v cizím prostředí spolupracovat? Tak neváhejte a využijte nabídky logopedie až k Vám domů.

 • Vyhrazujeme si právo odmítnout klienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění.

  Máme právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření klienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.

Rádi Vás uvítáme v prostorech naši ambulance
 • V případě, že se nemůžete z nějakého důvodu dostavit na objednaný termín, telefonicky, e-mailem nebo osobně se omluvte a to minimálně 2 hodiny před objednaným termínem. Pokud se z návštěvy zapomenete omluvit nebo se neomluvíte včas, je Vám terapie, na kterou se nedostavíte, účtována podle ceníku zdravotnického zařízení.

 • V ordinaci poskytujeme odborné a vzdělávací stáže pro studenty oboru speciální pedagogiky, logopedie. Případní zájemci nechť posílají krátký motivační dopis a představení na emailovou adresu [email protected].

 • Pokud máte otázky, na které jsme nestihli odpovědět, napište nám e-mail nebo zavolejte.

  Těšíme se na viděnou!