Přehled poplatků za služby ambulance

Vstupní vyšetření
(60-90 minut, zahrnuje úvodní rozhovor, zhodnocení stavu, sestavení plánu terapie, lékařskou zprávu)
1 000 Kč
Individuální konzultace dlouhá
(60-90 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1 000 Kč
Individuální konzultace krátká
(45 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
500 Kč
Logopedie domů
(60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
2 000 Kč
Systém MYOSA®, myofunkční pomůcky
(cena zahrnuje vstupní vyšetření-vyšetření provádí klinický logoped a zubní lékař, terapii na 18 až 24 měsíců, 2-3 kusy ústních pomůcek, prostředek pro čištění pomůcek)
12 000 Kč
Individuální konzultace mimo pracovní dobu
(45-60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1 500 Kč
Vstupní vyšetření / Individuální konzultace v anglickém jazyce
(60-90 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor, lékařskou zprávu)
1 500 Kč
Psychologická konzultace děti / dospělí
(45-60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
600 Kč
Psychologická konzultace děti / dospělí v anglickém jazyce
(45-60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1 200 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu odborného povolání, SŠ/VŠ
(potvrzení zájemcům o studium odborného oboru, lékařská zpráva)
500 Kč

Pro podrobnější informace o náplni terapie nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@bocianova.cz.

Délku vhodné terapie vybírá klinický logoped, všechny uvedené ceny zahrnují pomůcky a pracovní materiály.

 

 

Poskytovatelem zdravotních služeb je:

NZZ s evidenčním číslem 3070/2018

Mgr. Šárka Bocianová, IČ 05947103, se sídlem Brno-Veveří, 602 00, Marešova 304/12

Datová schránka: zueghqt

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Jánská 79/3, 602 00 Brno

Č.bank.účtu: 7288311001/5500