Přehled poplatků za služby ambulance

Vstupní vyšetření
(60 minut, zahrnuje úvodní rozhovor, zhodnocení stavu, sestavení plánu terapie)
1 000 Kč
Lékařská zpráva
(vypracování odborné zprávy pro další lékařské či pedagogické účely)
500 Kč
Individuální logopedická konzultace
(30 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
500 Kč
Logopedie domů
(60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
2 000 Kč
Systém MYOSA®, myofunkční pomůcky
(cena zahrnuje vstupní vyšetření-vyšetření provádí klinický logoped a zubní lékař, terapii na 18 až 24 měsíců, 2-3 kusy ústních pomůcek, prostředek pro čištění pomůcek)
12 000 Kč
Individuální konzultace mimo pracovní dobu
(30 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1 000 Kč
Vstupní vyšetření / Individuální konzultace v anglickém jazyce
(60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1 500 Kč
Psychologická konzultace děti / dospělí
(45-60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
600 Kč
Psychologická konzultace děti / dospělí v anglickém jazyce
(45-60 minut, zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1 200 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu odborného povolání, SŠ/VŠ
(potvrzení zájemcům o studium odborného oboru, lékařská zpráva)
500 Kč

Pro podrobnější informace o náplni terapie nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@bocianova.cz.

Délku vhodné terapie vybírá klinický logoped, všechny uvedené ceny zahrnují pomůcky a pracovní materiály.

 

 

Poskytovatelem zdravotních služeb je:

NZZ s evidenčním číslem 3070/2018

Mgr. Šárka Bocianová, IČ 05947103, se sídlem Brno-Veveří, 602 00, Marešova 304/12

Datová schránka: zueghqt

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Jánská 79/3, 602 00 Brno

Č.bank.účtu: 7288311001/5500