Specialisté v naší ambulanci

Posláním naší ambulance je poskytovat služby klinické logopedie na míru každého zákazníka. Všem našim klientům zaručujeme pravidelné termíny. Pracujeme intenzivně a systematicky.
Šárka Bocianová

Mgr. Šárka Bocianová

Specializace: Klinická logopedie
E-mail: info@bocianova.cz
Telefon: +420 773 774 053

Biografie

Mgr. Šárka Bocianová absolvovala vysokoškolské vzdělání v oboru Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2013 pracovala jako logoped v Ambulanci klinické logopedie Litomyšl a v Nemocnici Litomyšl. V roce 2016 se vrátila zpět do Brna, kde pracovala na Soukromé klinice LOGO s.r.o.

 

Po atestaci v oboru Klinická logopedie v roce 2017 otevřela vlastní ambulanci klinické logopedie poskytující specializované poradenství v oblasti komunikace. Posláním naší ambulance je zpřístupnit služby klinické logopedie široké veřejnosti. Dodržujeme individuální přístup a náplň setkání sestavujeme podle osobních potřeb každého klienta. Používáme moderní a pokrokové metody a neustále se pro vás vzděláváme.

Absolvované stáže

 • VFN a 1. LFUK, Foniatrická klinika Praha
 • Nemocnice Blansko, Ambulance klinické logopedie
 • Soukromá klinika LOGO, Brno
 • PaedDr. Olga Havelková, Akreditované pracoviště klinické logopedie, Olomouc
 • SPC Ibsenova, Brno
 • FN Brno, Neurologická klinika
 • Spojená škola Pavla Sabadoša, Prešov
 • MŠ a SPC Jihlava

Absolvované kurzy a školení

 • MRC Waalwijk, Myofunctional research co., Použití systému myobrace / myOSA® při terapii myofunkčních poruch 09/2017

 • Elektivní mutismus 03/2017

 • Dyslalie 02/2017

 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii 01/2017

 • Komplex.péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou 11/2016

 • Palatolalie 11/2016

  AKL ČR, Brno

 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých 03/2016

 • Koktavost, Breptavost I.-II. 12/2015

 • Afaziologie A, B 12/2015

 • Klinická neurologie pro klinické logopedy 10/2015

 • Rozvíjení jazykových schopností, trénink jaz. uvědomování dle D.B. Elkonina 10/2015

 • Vady a poruchy sluchu 04/2015

 • Neodkladná první pomoc 03/2015

 • Vývojová dysfázie 02/2015

 • Hlas 02/2015

 • Incipientní koktavost A 12/2014

 • Afázie I. - II. 11/2015

Barbora Horvatová

Mgr. Barbora Horvatová

Specializace:
Logoped v předatestační přípravě
E-mail:
barbora.horvatova@bocianova.cz
Telefon: +420 775 238 848

Biografie

Mgr. Barbora Horvatová absolvovala vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogika se specializací logopedie a surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia pracovala jako lektorka v anglické mateřské škole Kindergarten Brno Campus, ve které získala mnoho zkušeností s prací s dětmi raného a předškolního věku. Praxi s dětmi získala také během práce na výzkumném projektu O matkách a dětech spadajícím pod Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, ve kterém se podílela na sběru dat.

 

Dalšími významnými pracovními zkušenostmi, které ji obohatily zejména v práci s dětmi s hendikepem, byla práce na výstavě Naše Cesta a intenzivní dlouhodobá práce s předškolním dítětem s poruchou autistického spektra, u kterého pracovala jako dobrovolník. Zkušenosti přímo v oboru logopedie získala na stážích v logopedických mateřských a základních školách.

 

Barbora absolvovala I. modul kurzu českého znakového jazyka v České unii neslyšících, z. ú. a účastnila se také dvou workshopů Rozvoj Hrou „Jak pomoci lidem s poruchou autistického spektra skrze terapeutickou hru“. Od roku 2019 pracuje pod vedením Mgr. Šárky Bocianové v její ambulanci klinické logopedie.

Petra Hoffmannová

Mgr. Petra Hoffmannová

Specializace: Psychologie
E-mail: info@bocianova.cz
Telefon: +420 775 906 243

Biografie

Mgr. Petra Hoffmannová získala vzdělání v oboru jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Aktuálně si při zaměstnání prohlubuje vzdělání v doktorském studijním programu klinická psychologie. Po studiích nastoupila na pracoviště Soukromé kliniky LOGO v Brně, kde pracovala s dětskou i dospělou klientelou. V současné době pracuje pro Nemocnici Blansko, kde zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči.

 

Díky studentskému projektu SPOLU vedla již během studií volnočasové aktivity (kognitivní trénink) pro pacienty hospitalizované v psychiatrických nemocnicích. Doposud je součástí tohoto projektu. Dále pracovala na pozici krizový pracovník v Krizovém a intervenčním centru pro děti, mládež a oběti domácího násilí – SPONDEA.

 

Své terapeutické dovednosti získává v Brněnském institutu psychoterapie, který je akreditován MZ ČR.

Absolvované stáže

 • Zimní škola pro psychiatry a psychology, Psychiatrická klinika Basilej, Švýcarsko
 • Psychiatrická klinika FN Brno
 • Oddělení klinické psychologie FN Brno
 • Nursing Home Manor Care Cleveland, Ohio, USA
 • Domov pro seniory Brno Kociánka

Absolvované kurzy a certifikáty

 • Rorschachova metoda (akreditace MZ ČR)

 • Wechslerovy škály (akreditace MZ ČR)

 • Kompletní kurz krizové intervence (akreditace MPSV ČR)

 • EEG Biofeedback 1.stupeň

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Baum test

 • Certificate in advanced English (CAE)

Orly Ostern

Orly Ostern of Straddles Home

Specializace: Canisterapie
E-mail: orly@bocianova.cz
Telefon: +420 773 774 053

Biografie

Orly je fena irského setra. Narodila se na Velikonoce 2017 v rakouské chovné stanici Straddles Home. Andreas a Conny Spreitzer jsou dlouholetí chovatelé setrů. Ve Straddles Home žijě šest dospělých fen, jejichž štěňata najdete po celém světě.

 

Naši Orly jsme pořídili do ambulance za účelem canisterapie. Dle potřeby je Orly v ambulanci a pracuje s klienty, ale ráda vyrazí i na externí canisterapeutickou návštěvu.Ve volném čase se věnuje práci v lese, stopuje divokou zvěř a kontroluje revír. Líbí se jí na tenisovém kurtu nebo golfovém hřišti, ale nepohrdne ani gaučem. Na podzim si plánuje rozšířit své znalosti na kurzu hledání lanýžů v severní Itálii.