Zlepšete stav jazyka a řeči u sebe nebo u svého dítěte

Zlepšete stav jazyka a řeči u sebe nebo u svého dítěte

Správná komunikace je nedílnou součástí mezilidských vztahů v každém věku. Zlepšete stav jazyka a řeči u sebe nebo u svého dítěte. Poskytujeme špičkovou komplexní péči včetně pracovních materiálů a pomůcek sestavovaných přímo na míru klienta. Zaručujeme pravidelné termíny a intenzivní terapii.

U nás v ambulanci poskytujeme také psychologické poradenství pro děti i dospělé. Logopedické i psychologické poradenské služby ovládáme i v anglickém jazyce.

Jsme proškoleni pro práci se systémem myOSA® a TALKTOOLS®.

Specialisté v naší ambulanci

Posláním naší ambulance je poskytovat služby klinické logopedie na míru každého zákazníka. Všem našim klientům zaručujeme pravidelné termíny. Pracujeme intenzivně a systematicky.

S čím Vám můžeme pomoci

Komplexní logopedickou péči poskytujeme
 • Dětem i dospělým s nesprávnou výslovností, dětem s opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázií

  (upravujeme nesprávnou výslovnost hlásek v každém věku, pomáháme s vyvozením řeči u dětí, které ještě nemluví, nabízíme programy pro rozvoj jazyka a řeči u dětí s dysfázií, připravujeme na školní docházku a předcházíme odkladu školní docházky)

 • Osobám s neurogenní poruchou komunikace

  (s afázií, dysartrií, kognitivně-komunikační poruchou, pořádáme také pravidelná skupinová setkání zaměřená na kognitivně-komunikační trénink osob s neurogenní poruchou komunikace)

 • Dětem s myofunkční poruchou

  (pomáháme s úpravou zlozvyků jako cucání prstů, pomáháme s úpravou předkusu, odhalených dásní, s nesprávným způsobem polykání, upravujeme nesprávné postavení jazyka, nesprávné dýchání, vyvozujeme správné dýchání po odstranění mandlí)

 • Dětem a dospělým s poruchou plynulosti řeči

  (poskytujeme individuální i skupinové terapeutické programy pro osoby s koktavostí nebo breptavostí)